Har du spørgsmål? Ring idag på
7534 8122

Thermia Villa

Varmepumpen som sænker dine opvarmningsomkostninger endnu mere.

Med varmepumpen Thermia Villa, får du mere varme, samtidigt med at du mindsker forbruget af den tilførte energi.

Thermia Villa er et komplet varmeanlæg indenfor effektområdet 5,5-15,5 kW (op til 24,5 kW inklusive elpatron) med reguleringsautomatik og en varmtvandsbeholder på 150 liter. Naturligvis er den stille og effektive scroll-kompressor anvendt i Thermia Villa. Med en ekstra underkøler monteret efter kondensatoren kan varmepumpen optage yderligere energi og derved blive blive endnu mere effektiv.

Thermia Villa kan ekstraudstyres med en rumføler med indbygget alarmfunktion (ved driftsforstyrrelser). Via denne rumføler kan man også hæve og sænke temperaturen, samt se den aktuelle udendørstemperatur. Blød-start er standard på de tre største modeller – 75, 105 og 155.

Det forhindrer strømspidser og giver mindre belastning på el-nettet ved hver kompressorstart.


Knud Petersen Filskov - Buelundvej 1, 7330 Brande
Telefon: +45 75 34 81 22
kontakt@kpfilskov.dk