Har du spørgsmål? Ring idag på
7534 8122

Installatøren anbefaler

I alt for mange tilfælde skyldes defekte installationer, at der er anvendt produkter af for ringe kvalitet eller at lovpligtige foreskrifter ikke er overholdt. Ofte desværre begge dele.

Ældre huse kan ofte gemme på et mylder af gamle ledninger og slidte installationer. Dette kan ofte blot være et irritationsmoment, men kan desværre også være årsag til brand i hjemmet.

Derfor vil det være en god idé, sammen med en autoriseret elinstallatør, at gennemgå dine elinstallationer og få rettet op på de fejl og mangler der kunne være. Er der anvendt gamle eller ulovlige komponenter i din elinstallation, kan dit hjem være i farezonen – tag derfor Knud Petersen Filskov A/S med på råd.


Knud Petersen Filskov - Amtsvejen 12, Filskov 7200 Grindsted
Telefon: +45 75 34 81 22
kontakt@knudpetersenfilskov.dk