Har du spørgsmål? Ring idag på
7534 8122

Garantiordning

LANDSDÆKKENDE GARANTI FOR VVS-ARBEJDER OG EL-ARBEJDER
Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører. TEKNIQ har nemlig etableret Dansk VVS Garanti og ELFO Garanti, der er en garantiordning for VVS-arbejder og el-arbejder.Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved

Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og VVS-installatører og el-installatører.Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer af Dansk VVS og ELFO. Se derfor for en sikkerheds skyld efter Dansk VVS Garanti-mærket og el-mærket eller spørg installatøren.

Dækker udgifter op til 150.000 kr.
Garantiordningen dækker udgifter op til kr. 150.000,00 inkl. moms.
Hvem kan klage?
Private forbrugere kan klage over VVS-arbejder, el-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.
Hvad kan man klage over?
En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.Læs mere http://www.tekniq.dk/ og http://www.el-vvs-anke.dk/.


Knud Petersen Filskov - Buelundvej 1, 7330 Brande
Telefon: +45 75 34 81 22
kontakt@kpfilskov.dk